Hur effektivt är ljusteknologin mot smitta?

January 17, 2023
Dela inlägg

När man jobbar med desinfektionsljus är det inte sällan man får frågor kring hur pass effektivt det är mot infektioner, covid och den årliga influensan.Här följer därför en kort summering av det nuvarande kunskapsläget för Far UV-C ljus vid våglängden 222 nanometer.

Under de senaste 100 åren har över 100 olika studier gjorts på den relevanta delen av spektrat. Det är studier som gjorts både i laboratoriemiljö och i olika typer av utrymmen såsom sjukhus, väntrum och fordon. Likaledes har det gjorts studier på virus och bakterier i isolation och på virus och bakterier på människor. De resultat som framgår av studierna är överväldigande positiva både avseende effektivitet och säkerhet.

För att ge ett konkret exempel: Fyra års kontinuerlig exponering med ljusdesinfektionslampor från Uveo motsvarar 10 minuter i solen.

Studierna har visat att den effektivaste modellen av lampa är den som används av Uveo, en så kallad KrCl-excimer, som har kraftig effekt på alla typer av mikrober utan att orsaka skada mänskliga celler, när ljuset filtreras genom ett optiskt filter. Effektiviteten styrs av hur mycket Far UV-C ljus mikroberna utsätts för.

Med de gränsvärden som gäller idag för Far UV-C ljus kan man förvänta sig runt 90% reduktion av patogener i ett utrymme där de finns installerade. För virus som är särskilt känsliga för Far UV-C ljus, som exempelvis Covid19 är siffrorna högre ändå. ~3 mJ/cm2/timme skulle resultera i ~90 % viral inaktivering på ~8 minuter, 95 %på ~11 minuter, 99% på ~16 minuter och 99,9% inaktivering på ~25 minuter.

Det finns en uppsjö av bakterier och virus som i dagsläget studerats och där Far UV-C ljus visat sig effektivt, här är ett axplock av de mest intressanta: Covid19, influensa, Klebsiella pneumonia, stafylokocker, clostridium och E.coli.

Det är också väl värt att understryka att detta även gäller de bakterier som blivit resistenta mot penicillin, vilket är ett växande problem inom sjukvården. Likaledes är teknologin verksamt mot alla typer av luftburna mikrober och dessa förväntas inte kunna bli resistenta mot Far UV-C ljus på samma sätt som mot kemikalier.

Alla studier som gjort på Far UV-C ljus har visat att det är ofarligt även vid långvarig exponering som vida överstiger de gränsvärden som är internationell standard. Dessa gränsvärden är också framtagna enligt devisen “bäst att vara på den säkra sidan”. För att ge ett konkret exempel: Fyra års kontinuerlig exponering med ljusdesinfektionslampor från Uveo motsvarar 10 minuter i solen.

Dela inlägg