Standarder & Regelverk

Europeiska, svenska och danska myndigheter

Strålsäkerhetsmyndigheten

UV222 fungerar i enlighet med föreskrifter från lokala europeiska myndigheter om exponering för artificiell optisk strålning, baserade på direkt 2006/25/EG (ovan), inklusive strålskyddsregler från den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten och den danska arbetsmiljömyndigheten

Danish Working Environment Authority

UV222™ operates in compliance with regulations from local European authorities regarding exposure to artificial optical radiation, including the Danish Working Environment Authority.

ISO 9001 & CE declaration of conformity

See our ISO 9001 and CE declaration of conformity.

Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council

EU directive on the minimum health and safety requirements regarding the exposure to artificial optical radiation.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists

UV222™ operates within the exposure limit recommended by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

UV222™ operates within the exposure limit recommended by the non-profit organisation International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

International Ultraviolet Association INC

The IUVA UN Sustainable Development Goals (SDG) Task Force collected a selection of case studies to highlight the wide range of UV disinfection systems being implemented for decentralized water treatment in low- to middle-income, humanitarian, and rural settings around the world.

European Photonics Industry Consortium

EPIC is the world leading industry association that promotes the sustainable development of organizations working in the field of photonics in Europe. EPIC fosters a vibrant photonics ecosystem by maintaining a strong network and acting as a catalyst and facilitator for technological and commercial advancement.

Rekommenderas internationellt

WHO och CDC rekommenderar UVC-ljus för att effektivt förebygga spridning av luftburnasjukdomar

En hållbar lösning

En teknik utformad för att bidra till uppfyllelse av de globala FN målen