Äldreomsorg

Minimera smitta för äldre och personal

Att hålla anställda säkra, glada och friska är nyckeln till att maximera tillväxten för ditt företag. Arbetsgivare kan hjälpa till att förebygga och bromsa spridningen av infektionssjukdomar genom att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö.

Arbetsplatser är mycket potenta miljöer för spridning av patogener. Möte med arbetskamrater i små utrymmen, samlingar i cafeterian och snabba pratstunder i korridorerna är viktiga delar i varje medarbetares arbetsrutin, men medför också risk för smittspridning. Vanliga virus kan påverka alla företags dagliga aktiviteter.

Till exempel drabbar influensaepidemier som inträffar under hösten och vintern 5-15 % av befolkningen, och symtomen varar från 2 till 7 dagar. Detta leder till sjukfrånvaro hos anställda, lägre produktivitet för företaget och i slutändan ekonomisk förlust.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa din verksamhet.

Vår UV-ljusteknologi desinficerar ytor och luft på minuter

Det är därför våra UV222-lampor, som avger ljus vid 222 nm, är perfekta för extra desinfektion som enkelt kan implementeras i alla typer av företag och det är inte betingat av anställdas vanor eller beteende. Flertalet vetenskapliga artiklar har bevisat den bakteriedödande effekten och säkerheten hos 222nm-ljus. Våra Far UV-C-lampor har ett patenterat optiskt filter integrerat som blockerar potentiella skadliga våglängder, ett genombrott för desinfektion av upptagna utrymmen.

Kontinuerlig desinfektion, helt automatiskt

Förutom att vara mycket effektiva för att eliminera patogener, har våra produkter fördelen att de är lämpliga för kontinuerlig desinfektion av luft och ytor i närvaro av människor. Hittills har konventionella lågtryckskvicksilverlampor för UV med 254 nm varit den vanligaste lösningen för desinfektion av utrymmen, men de installeras i övre rumsventilationssystem för att undvika mänsklig exponering eftersom deras emissionsvåglängd skadar hudceller. Dessutom minskar inte traditionella rengöringsmetoder med kemikalier risken för infektion under arbetstid eftersom desinfektionen normalt görs i efterhand.

Till skillnad från traditionella metoder kan UV222-lampor installeras i trånga kontor och utrymmen utan att störa företagets processer.

UV222-lampor är den nya generationen av UV-ljusdesinfektionssystem som effektivt dödar patogener som virus och bakterier utan att störa personalens arbetsflöde och prestanda.

Miljövänlig desinfektion är enkelt

Traditionella kemiska produkter som används för rengöring är välkända för sina förorenande egenskaper men behövs fortfarande i många miljöer. Desinfektion med UV-ljus har den tydliga fördelen att inte ha någon negativ inverkan på vår miljö, så den kan användas som en kompletterande desinfektionslösning för att eliminera virus och bakterier samtidigt som förbrukningen av giftiga rengöringsmedel minskar.

Att minska användningen av kemikalier är enkelt med UV222 - installationen görs snabbt av utbildad personal, och konfigurationen anpassas till varje fall.

Far UV-C-lampor med avancerade algoritmer

Våra Far UV-C-lampor kommer med avancerade algoritmer som maximerar bakteriedödande effektivitet och garanterar att exponeringen understiger reglerade ljusdosvärden. Detta säkerställer enkel och grundlig desinfektion med minimal ansträngning – med frisk personal som resultat.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa till att skydda ditt företag.