Vårdsektorn

Extra skydd för sårbara och viktiga miljöer

Hälso- och sjukvården är en central del i vårt samhälles välbefinnande och har högsta prioritet när det kommer till patientsäkerheten.

Eftersom förorenad luft och ytor fungerar som källor för patogen spridning är en kontinuerlig desinficering i dessa typer av kritiska miljöer avgörande för att minska riskerna för infektion.

Sjukhus och vårdkliniker strävar alltid efter att upprätthålla rigida hygienrutiner av denna anledning. Våra UV-armaturer ger ett extra skydd som är ovärderligt för  patienter och personal trots strikta hygienrutiner.

"Sjukvårdspersonal med kontinuerlig patientkontakt är i riskzonen varje dag."

Desinficera kritiska miljöer

Våra Far UV-C-lampor är designade för säker och effektiv desinfektion av luft och ytor i lokaler med personal och patienter närvarande, och tekniken backas upp av ett flertal vetenskapliga studier. Som referens har vi samlat en del av forskningen i ämnet här på vår hemsida, samt en sida som förklarar säkerhetsaspekter med våra lampor.

Kontakta oss för att höra mer om att ha våra lampor på dina anläggningar.

Skydda vårdpersonal

Sjukvårdspersonal som arbetar med smittade utsätter sig för risker dagligen. Pandemin och influensasäsonger har på ett tydligt sätt avslöjat sårbarheten i vårt sjukvårdssystem och hur det drabbar vårdpersonal och därmed också patienter.

Lyckligtvis finns det bra rutiner för att hålla infektioner bland personalen och våra UV-produkter är ett komplement till nuvarande standarder för att ytterligare minska riskerna för infektion.

Våra UV-produkter kan enkelt och effektivt skydda både patienter och personal så att resurserna kan läggas på kvaliteten av vården.

Desinfektion av inomhusmiljön är nyckeln till att öka säkerheten

För utsatta patienter och kritisk personal är UV222-lampor en ovärderlig extra skyddsbarriär.

Många faktorer är inblandade i rengöringsprocessen av vårdmiljöer och pandemin har väckt fler farhågor om effektiviteten hos nuvarande desinfektionsmetoder, vilket visar på ett behov av optimering. Ofta satsas det mycket på att förbättra sjukvårdspersonalens efterlevnad av städrutiner. Far UV-C-ljus, kan hjälpa till att nå högre desinfektionsnivåer utan att lägga till något extra arbete i processen. Far UV-C desinfektion kan sömlöst integreras med städ- och desinfektionsrutiner på alla sjukhus och vårdinrättningar – och därmed öka säkerheten för patienter och personal.

Kontakta oss för att höra mer om att ha våra lampor på din vårdinrättning.