Den nya Far UV ljusteknologin

Årtionden av desinficering med
UV-ljus

UV-ljus har använts i över hundra år för att desinficera miljöer genom att inaktivera virus och bakterier. De flesta UV-ljus är dock skadliga för mänsklig vävnad, vilket innebär att människor inte kan vistas i rummet när ljuset är tänt.

Samtidigt är traditionella så kallade excimerlampor stora och klumpiga instrument som bara passar i ett laboratorium. Lyckligtvis har allt detta förändrats med denna innovation inom Far UV-C ljus

Hälso- och sjukvårdspersonal
är utsatta för smitta, varje dag.

Det förstärkande skyddet

Våra Far UV-C lampor är skapade för säker och effektiv desinfektion av luft och ytor i alla typer av inomhusmiljöer.

Tekniken stöds av många vetenskapliga rapporter som berör säkerheten och effekten av den.

Bilden visar skillnaden mellan den gamla UV-C ljustekniken mot denna nya. "Far UV-C" som tekniken kallas kan aldrig passera vår yttersta döda-hud lager, vilket gör att vi kan få alla fördelar av UV-C ljus på ett säkert sätt.

Dessutom är det miljövänligt sätt att desinficera, eftersom man inte använder kemikalier, vilket håller hygiennivån hög och risken för smitta låg.

Klicka här för att boka en kostnadsfri konsultation.

Extra skydd för vårdpersonalen

Hälso- och sjukvårdspersonal är ständigt utsatta, varje dag.

Att arbeta direkt med patienter innebär att personalen löper hög risk att smittas av den aktuella sjukdomen. Lyckligtvis finns det goda procedurer på plats för att minimera smittspridning bland personalen och våra Far UV-C lampor kan komplettera de nuvarande standarderna för att minska risken för infektion.

Med sofistikerade algoritmer och säkerhetsfunktioner säkerställer våra Far UV-C lampor att exponeringen hålls inom reglerade nivåer samtidigt som de effektivt inaktiverar DNA hos patogener. Lika viktigt som att skydda patienter är det att erbjuda de bästa möjliga förhållandena för arbetspersonalen.

Att desinficera luft och ytor är ett utmärkt sätt att skydda de människor som kämpar för att hålla oss friska när vi behöver det.

Klicka här och boka en kostnadsfri konsultation och ta reda på hur vi kan hjälpa till att skydda dig och din organisation.

Väntrum

Aerosoliserade patogener, såsom coronavirus och influensa, sprids genom andning.

Vårdcentraler och väntrum är miljöer där det är utmanande att upprätthålla säkra avstånd. Smittskyddsåtgärder förlitar sig därför på användning av skyddsutrustning och personlig hygien, båda beroende av mänskligt beteende.

Far UV-C ljus har identifierats som en effektiv metod för att minska den mikrobiologiska belastningen i slutna utrymmen och är lämpligt att använda i närvaro av människor. Lamporna är installerade på flertalet universitetssjukhus i väntrummet på lungavdelningen för att skydda patienter med lungsjukdomar.

Klicka här och boka en kostnadsfri konsultation för att ta reda på hur vi kan skydda dig och din organisation.

Patientrum

Stränga hygienrutiner implementeras i sjukhusrum för att förhindra smittspridning, inte bara bland patienter, utan även bland sjukvårdspersonalen.

Särskilt för COVID-19-patienter är risken för smitta kritisk. Danska sjukhuset Kolding Sygehus har tagit ett steg framåt och har installerat dessa lampor i COVID-19-avdelningen.

Målet med projektet är att skydda medicinsk personal som arbetar med COVID-19-patienter. Lamporna har installerats i hela sjukhusets COVID-avdelning, från patientrum till personalens gemensamma arbetsplatser och pausrum.

Operationssalar

Far UV-C ljus effekten har studerats i en operationssal och resulterat i minskade patogener som potentiellt kan orsaka infektioner.

Tandvården

Tandläkarkliniker kan dra nytta av ljusteknologin för att förhindra spridning av virus och bakterier.

Förutom potentiell korskontaminering via ytor är det oundvikligt med nära kontakt mellan tandläkare och patient inom tandvården, vilket gör det till en särskilt sårbar miljö med hög risk för infektioner.

Klicka här och boka en kostnadsfri konsultation och ta reda på hur vi kan hjälpa till att skydda dig och din organisation.

Avgörande för vårdpersonalens hälsa

Många faktorer är spelar roll i hygienprocessen inom hälso- och sjukvården. Pandemin har dessutom ökat oro för effektiviteten av nuvarande desinfektionsmetoder och avslöjat ett behov av optimering.

Idag investeras mycket arbete för att förbättra personalens hälsomiljö inom vården. Denna ljusdesinfektion kan bidra till att uppnå högre desinfektionsnivåer utan att lägga till extra arbete i processen. Far UV-C desinfektion kan smidigt integreras i befintliga hygienrutiner på vilket sjukhus som helst.